Üyelerimiz ve ülkemizin rekabet gücünü arttırmak, haksızlıkların giderilmesi için mücadele vermek ve iktisadi hayatın “ahlaki” temelde şekillenmesine katkıda bulunmaktır.


 

Bunun için, rehberlik ve öncülük görev bilinciyle;

  • Türkiye’nin hedefleri, politikaları ve stratejik planları doğrultusunda; küresel piyasaları, gelişen sektörleri, yerel ve global ekonomik gelişmeleri analiz ediyor, yetkili merciler ile üye kurum ve müteşebbislere görüş ve tavsiyelerde bulunuyoruz,
  • Teknoloji, Ar-Ge, sanayi, ticaret, finansman, ihracat gibi konularda, üyelerimizin kurumsal altyapılarının sağlamlaşması ve uluslararası rekabette güçlenmeleri için rehberlik yapıyor, performanslarını iyileştirecek seminer programlarını hayata geçiriyor, üniversiteler ile özel sektör arasında iş birlikleri oluşturuyor, ulusal ve uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ihtiyaç duyulan bilgi, tecrübe ve ilişkileri üye müteşebbis ve kuruluşlarımızla paylaşıyoruz,
  • Ülkemizin ve üye kuruluşlarımızın yurtdışında tanıtımına katkı sağlayacak ekonomik projelere ve çalışmalara destek veriyor, üyeler arası bilgi-tecrübe paylaşımına, sinerji oluşturulmasına, yeni ilişkilerin-iş birliklerinin kurulmasına ve gelişmesine katkıda bulunacak bir ağ kuruyoruz,
  • İş dünyasının bir temsilcisi olarak yapıcı bir anlayışla alternatif çözümler üretiyor ve ekonomi politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak için çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizin ekolojik ve doğal kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması için araştırmalar yapıyoruz,
  • Ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin hukuki ve kurumsal altyapısının geliştirilmesine katkıda bulunurken, tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz,
  • Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve müteşebbislerin sorunlarını; yerel-genel, mikro-makro, sebep-sonuç ilişkileri içinde saptıyor, yetkili organlarla iş birliği halinde kesin ve kalıcı çözümler üretiyoruz.