DİJİTAL OFİS ve KOORDİNASYON MERKEZİ

 

Dijital dönüşümün son derece önem kazandığı günümüz şartlarında global ekonominin de önemli bir unsuru haline gelmesi, ticari dünyanın da seyrinde önemli değişikliklere neden olmuştur. Gerek Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi gerek şirketlerin “Dijital Liderler” (CDO) ile yeni yönetimler oluşturması “dijitalleşmenin” önemi bizlere ziyadesiyle göstermektedir. Bu bağlamda dijital dönüşümün ve dijitalleşmenin global unsurlar içerisinde ana faktör ve kurallar belirleyici bir pozisyona gelmesi ekonominin temelini teşkil eden ticari yapıların da buna göre yeni strateji ve politikalar belirmesi zorunluluğunu gündeme getirmiştir.

 

Dijital Ofis ve Koordinasyon Merkezi; ASKON içerisinde faaliyet gösteren üyelerin global ekonominin mevcut değişkenlerine en hızlı şekilde adaptasyon sağlaması için gerekli projelerin geliştirilmesi ve bu  yöndeki taleplerin karşılanması için çalışmalar yapar.

 

Dijital Ofis ve Koordinasyon Merkezi; ekonomik ve sosyal hayat ile ticari hayatın dijitalleşmesi için aracılık edecek, kurumlar arası işbirliğini artırarak bu alanlarda koordinasyonu sağlayacak, bürokratik süreçleri hızlandırarak sıfıra indirilmesi için ilgili bakanlıkları ile işbirlikleri geliştirerek faaliyetler gerçekleştirecektir.

 

Dijital Ofis ve Koordinasyon Merkezi; ASKON üyelerinin yeni müşterilere erişimi için yeni yollar ve yenilikçi (inovatif) ürün ve hizmetler geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapmayı ve bu alanda üyelerden gelen talepler ile yönlendirmeler yapmayı hedefler.  Üretim ve hizmet sektörünün devrimi ile Dijital Ofis; bulut bilişim, internet tabanlı gelişim, robotlar, akıllı sistemler, çevre teknolojileri, alternatif enerji, sürücüsüz otomobiller, elektrikli araçlar, medikal teknoloji gibi daha birçok alanda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüterek, dijitalleşme sürecinin hızla sağlanması için üyelerin proje geliştirme süreçlerine destek sağlar.