AMAÇ


Üye ilişkileri komisyonumuzun amacı; tüm üyelerimizin, derneğimizin vizyonu ve misyonunu çerçevesinde, bir bütünlük içinde çalışmalarını sağlamak ve üyelerimiz arasında doğru verimli bir iletişim modelini oluşturup sürdürmektir.


 

Bu amaçla yürüttüğümüz çalışmalar;

  • Derneğimizin değerlerini benimseyen iş adamlarını üye yapıyor, üyelik başvuru taleplerini değerlendirip Yönetim Kuruluna sunuyoruz. Üyeliği kabul edilen kişi ve kurumların, tüm üyelik süreçlerini takip ediyor, düzenliyoruz.
  • Üye ve Dernek arası ilişkilerin süreçlerini yönetiyor ve sağlamlaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Örgütlü ve aktif üye gücümüzü yükseltmeye yönelik faaliyetler yapıyoruz.
  • Üyelerimizin; düzenlediğimiz kongre, sempozyum, eğitim gibi dernek faaliyetlerine aktif katılım göstermesi için çalışmalar yapıyoruz.
  • Dernek çalışmalarını üyelerimizle paylaşıyor, yönetim ve üyeler arası ilişkileri düzenliyor, üyelerimizden gelen tüm istek, öneri ve şikayetleri değerlendirip memnuniyeti artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz.
  • Derneğimiz yönetimiyle üye ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan toplantıların yanı sıra, üyeler arası sosyal ve ticari ilişkilerin gelişmesi için de organizasyonlar düzenliyoruz.
  • Üyelerimizden gelen eğitim taleplerini değerlendiriyor, etkinliklerimizi bu talepler doğrultusunda düzenliyoruz.

Tüm üye ilişkilerimizi, medeniyetimizin kodlarına uygun; saygılı, sıcak, çözüm odaklı ve içten bir yaklaşımla yürütüyoruz.