AMAÇ

Teşkilatlanma komisyonumuzun amacı; güçlü dinamik yapısı, sağlıklı işleyen bünyesi ve alanında lider üyeleriyle ASKON’u Dünyada söz sahibi yapmaktır. Üyelerimizin uluslararası düzeyde ticaret, yatırım, üretim ve iş birliği yapmalarını temin etmektir. Bu amaçla komisyonumuz altında Teşkilat, İstihbarat ve Tahkim, Kurumsal İlişkiler birimlerimiz çalışmalarını sürdürmektedir.


 

Bu amaçla yürüttüğümüz çalışmalar;

Teşkilat

  • Derneğimizin teşkilat yapısını güçlendirmek için üye ilişkilerini düzenliyor, sağlıklı bir bünye oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz.
  • ASKON’un tüm sosyal paydaşlarıyla olan iletişimini; etkili, saygılı, sıcak ve sürdürülebilir bir düzeyde yönetiyoruz.
  • Genç ASKON teşkilatlanma faaliyetlerine katkıda bulunuyoruz.
  • Anadolu’nun her ilinde bir şube hedefiyle, ülkemizde 34 farklı ilde bulunan temsilciliklerimizin sayısını artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Şube ve temsilciliklerimizin belirlenen standartlarda hizmet vermesini denetliyoruz.

 

İstihbarat ve Tahkim

  • ASKON üye adayları için ön araştırma yapıyor, üyelik standartlarına uygunluğunu değerlendiriyoruz.
  • Üyelerle ilgili şikayet söz konusu olursa, konuyu araştırıyor, sonucuna bağlıyor, gerekli durumlarda disiplin kuruluna aktarıyoruz.
  • Üyeler arası niza durumu hasıl olursa, TAHKİM görevi yapıyor ve sonuçları Yönetim Kuruluna iletiyoruz.

 

Kurumsal İlişkiler

  • Yönetim Kurulunun onayladığı bütün kurumlarla yakın temas kuruyor ve iletişim çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz.
  • Derneğimizin tüm halkla ilişkiler faaliyetlerini düzenliyor, kamuyla olan iletişiminin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlıyoruz.
  • Medya ilişkilerimizi düzenliyor ve takip ediyoruz.
  • Yönetim Kurulumuzu, soysal paydaşlar arası toplantılarda temsil ediyor, gerekli ziyaret trafiğini ayarlıyoruz.
  • ASKON’un benzer hedefleri olan sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmesini, ortak faaliyetler düzenlemesini sağlıyoruz.