AMAÇ;

Mali ve Sosyal İlişkiler Komisyonumuzun amacı; derneğimizin mali yapısı ile bir STK olarak nihai hedeflerimizin dengesini kurmak, bir arada yürütmektir. Komisyonumuz, Mali İşler ile Sosyal İşler ve Müesseseleşme olarak iki alt başlık altında görevlerini yerine getirmektedir. 


Bu amaçla yürüttüğümüz

Mali çalışmalar;

  • Yıllık bütçe çalışmalarımızı yapıyor, gelir-gider dengesini takip altında bulunduruyoruz.
  • Yeni gelir kaynakları araştırıyor, tahsilat konularının takibini yapıyoruz.
  • ASKON Satın Alma Yönetmeliği’ne göre harcamalarımızı düzenliyor, oluşan artı kıymetleri değerlendirme çalışmaları yapıyoruz.
  • Muhasebe sistemlerini takip ve kontrol altında tutuyoruz.
  • ASKON sosyal tesisi oluşturma çalışmalarına devam ediyoruz.

Sosyal çalışmalar;

  • Derneğimizin kuruluş amacına uygun olarak ve sosyal sorumluluk bilinciyle, ülkesine ve insanlığa katkı sağlamak için yaptığı tüm; sosyal, kültürel ve dayanışma faaliyetlerini, planlıyor ve hayata geçiriyoruz.
  • Deprem, yangın, sel gibi doğal afet ortamlarında ve ihtiyaç hasıl olduğu durumlarda, ülke ekonomisini ve yerel işletmeleri destekleyecek acil müdahale organizasyonları yapıyoruz.
  • Bir sivil toplum kuruluşu olarak; toplumsal, siyasi ve ekonomik olaylarda, ulusal ve uluslararası alanda, ülkemizin nihai çıkarlarına uygun tavır sergiliyor ve sorumluluk alıyoruz. Politika üretilmesi ve destek olunması gereken zemin ve zamanlarda, yapılacak işlerle ilgili teklif oluşturuyor ve yerine göre görev ifa ediyoruz.
  • Derneğimizin kurumsal kimliğine uygun, nesiller boyu sürecek köklü bir kurum olma ideali ile örtüşen, Anadolu Aslanı İş Adamlarımızı bünyesinde toplayacak uygun bir Genel Merkez Binasının yapılması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz.