AMAÇ


AR-GE ve Yeni Yatırımlar Komisyonumuzun amacı; ulusal ve küresel piyasalardaki, gelişen teknolojilerin yeni yatırım alanlarının takibini yapmak, fırsat ve riskleri değerlendirmek, hazırlanan değerlendirme raporlarıyla hem üyelere hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.


Bu amaçla yürüttüğümüz çalışmalar;


Yeni Yatırımlar ve Projeler

  • Temsil ettiğimiz xx den fazla sektörün bağlantılı olduğu; yeni yatırım alanları, gelişen piyasalar ve teknolojik gelişmeler konularında araştırmalar yürütüyor, raporlama yapıyor, yayınlıyor ve paylaşıyoruz.
  • Üyelerimiz arasında ortak yatırım alanları ve iş birlikleri oluşturmaya yönelik organizasyonlar düzenliyoruz.
  • Yeni projeler üretiyor, üretilen tüm projelerin ortak bir veri bankasında toplanmasını sağlıyoruz,
  • Yeni proje üretimi için teşvik sistemlerini devreye sokuyor ve takibini sağlıyoruz.
  • Her dönem İhtiyaca yönelik olarak oluşturulan alt komisyonlarla, birbirinden farklı sektörlerde onlarca araştırma faaliyetini aynı anda yürütüyoruz.

İş Geliştirme

  • Üyelerimizin hem kendi bünyelerinde hem birbirleriyle hem de farklı kurum ve kuruluşlarla daha etkin iş geliştirmeleri sağlayacak organizasyonlar düzenliyoruz.
  • Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen fuarları takip ediyor, iştirak için gereken bilgilendirme çalışmalarını tüm ilgili üyelerimizle paylaşıyoruz.
  • Üyelerimizin fuarlara etkin bir şekilde katılımı konusunda çalışmalar yapıyoruz.
  • Gerekli koşullarda, yurt içi veya yurt dışı fuar organizasyonlarına katılım sağlıyoruz.