Komisyonlar Üye İlişkileri Komisyonu

AMAÇ:

 

Derneğimizin vizyonunu ve misyonunu benimseyen iş adamlarını üye yapmak ,

• Üye-Dernek ilişkilerini kuvvetlendirmek ,

• Her türlü sosyo-ekonomik duruma üye odaklı bakış açısını sağlamak ,

• Üye ve Dernek arasında kurulacak ilişkilerin süreçlerini belirlemek ,

• Dernek çalışmalarını üye ile paylaşmak ,

• Dernek yönetimi ve üyeler arsındaki ilişkiyi güçlendirmek ,

• Üyeden gelen tüm istek, öneri ve şikayetleri değerlendirip memnuniyeti artırmak.

 

FAALİYET ALANI: (Üye işlemleri)

 

•  Üyelik başvuru taleplerini  değerlendirip Yönetim Kuruluna sunmak ,

• Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilen üyelerin kayıt işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması ,

•  Başvurusu kabul edilen üyelerin bilgilendirilip, üye haberleşme sistemine entegre edilmesi ,

• Üyelik şartları uygun bulunmayan başvuruların muhattabına iletilmesi ,

•  Üye istifalarını değerlendirerek sonucu ile ilgili üyeye bilgi vermek ,

•  Kamu oyunda olumsuz izlenim oluşturan, derneğimizin itibarına zarar verebilecek  Üyelerle ilgili şikayetlerin değerlendirilip,  disiplin kuruluna aktarmak ,

• Üyeler arasında niza durumu hasıl olduğunda, müracaat söz konusu ise inceleme sonucunda müracaatı hukuk işleri komisyonu’na sunmak.

 

 

FAALİYETALANI (Üye İlişkileri)

 

 1. Üyeyi dernek faaliyetlerine katarak üye ilişkilerini güçlendirme çalışmalarında bulunmak , 
 2. ASKON’nun bütün faaliyetlerini (kongre, sempozyum, eğitim vb.) üyelerine taşımak ,
 3. Örgütlü ve aktif üye gücünü yükseltme faaliyetleri yapmak ,
 4. Üye veri tabanının güncelliğini sağlama faaliyetleri yapmak ,
 5. Faaliyetlerin, üyeye daha etkin olarak ulaştırma yollarını aramak ,
 6. Üye iş yeri ziyaretlerini organize etmek ve yürütmek ,
 7. Üye beklenti ve şikâyetlerini değerlendirmek ve çözüm üretmek ,
 8. Üyeleri dernek çalışmalarına dahil etme faaliyetleri yapmak ,
 9. Eğitim, etkinlik vb.. programları üye beklentileri doğrultusunda belirlemek ,
 10. Üyelerle doğrudan ve sıcak ilişki geliştirme faaliyetleri yapmak ,
 11. Üyelik mevzuatıyla ilgili değişikliklerin takibini yapmak ,
 12. Üyeler ile yazışmaların yapılması ve takibini yapmak ,
 13. Üye bilgi güncelleme faaliyetlerini yapmak ,
 14. Üyeler arasındaki sosyal ve ticari ilişkiyi güçlendirmek için tanışma toplantıları tertiplemek.
 15. Derneğimiz yönetimi ve üye ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan toplantıların tertip edilmesi.


Üye İlişkileri Komisyonu